Psychomotorische therapie en agressieregulatie bij eetstoornissen: Evidence-based behandeling en een lichaamsgericht meetinstrument

Cornelis Boerhout

  Onderzoeksoutput

  2513 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Uit onderzoek naar eetstoornissen blijkt onder meer dat overmatige regulatie van woede en agressie een belangrijke rol speelt. Dit proefschrift presenteert een nieuwe behandeling die hierop is gericht, ontwikkeld vanuit de psychomotorische therapie (PMT). De resultaten van gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek op een poliklinisch centrum en op twee dagbehandelingscentra voor eetstoornissen leveren het eerste bewijs van de toegevoegde waarde van PMT als een lichaams- en bewegingsgerichte therapie voor het reduceren van onderdrukte en op zichzelf gerichte woede. In het poliklinisch onderzoek was daarbij in de interventiegroep ook sprake van een afname in eetstoornis pathologie. Gebaseerd op deze bevindingen is de module opgenomen in de nieuwe landelijke Zorgstandaard voor Eetstoornissen.
  Als bijdrage aan meetprocedures voor woede en agressie introduceert het proefschrift ook een nieuwe psychomotorische gedragsmaat, genaamd de Methode voor Stamp Stoot Stem (MSSS). De MSSS meet de fysieke kracht waarmee iemand stampt op een krachtplaat, stoot tegen een bokszak en roept in een microfoon. De veronderstelling is dat deze krachtuitoefening samenhangt met de drang tot lichaamsexpressie die bij woede hoort. De MSSS is bedoeld als aanvulling op zelfrapportage-lijsten voor agressie en dient tevens als feedback-instrument voor het gecontroleerd leren uiten van agressie. De resultaten van een eerste exploratieve studie onder studenten laten zien dat de MSSS een betrouwbaar instrument is waarbij verbanden worden gevonden tussen krachtuitoefening enerzijds en het vasthouden, loslaten en controleren van woede anderzijds. Dit geldt met name bij het onderdeel Stem uitgevoerd door vrouwen. De trend is dat deelnemers die geneigd zijn woede te onderdrukken minder kracht gebruiken dan deelnemers die neigen tot expressie van woede.
  Vertaalde titel van de bijdragePsychomotorische therapie en agressieregulatie bij eetstoornissen: Evidence-based behandeling en een lichaamsgericht meetinstrument
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hoek, Wijbrand, Supervisor
  • van Busschbach, Jooske, Co-supervisor
  • Swart, M., Co-supervisor
  Datum van toekenning6-nov-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0110-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0109-6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit