Psychosocial factors and cancer incidence: a pre-planned metaanalysis of the PSYchosocial factors and CAncer (PSY-CA) consortium

PSY-CA Consortium, Lonneke van Tuijl, Adelita Ranchor, Adri Voogd, Alexander de Graeff, Adriaan Hoogendoorn, Roel Vermeulen, Mirjam Geerlings, Femke Lamers, Joost Dekker

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S103-S103
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Behavioral Medicine
Volume28
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - jun.-2021

Citeer dit