Psychosocial factors in HIV AIDS

P.M.G. Emmelkamp

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)225-228
Aantal pagina's4
TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
Volume65
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1996

Citeer dit