Public capital and economic growth: A critical survey

W. Romp, J. de Haan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40 - 70
Aantal pagina's31
TijdschriftEIB Papers
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005

Citeer dit