Public health ethics in Europe - let ethicists enter the public health debate (editorial)

E.L.M. Maeckelberghe, P. Schröder-Back

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)542-542
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
Volume17
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2007

Citeer dit