Public private partnerships in transport: trends and theory

Stefan Verweij*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

7 Citaten (Scopus)
490 Downloads (Pure)

Samenvatting

The book is edited by Athena Roumboutsos, London, Routledge, 2016, 391 pp., ISBN 978-1-138- 89816-5
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)685-687
Aantal pagina's3
TijdschriftTransport Reviews
Volume37
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit