Public Sector Governance and Accountability

Roland Almquist, Giuseppe Grossi*, G. Jan van Helden, Christoph Reichard

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  119 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)479-487
  TijdschriftCritical Perspectives on Accounting
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift7-8
  DOI's
  StatusPublished - 1-nov.-2013

  Citeer dit