Public sector management accounting in emerging economies: A literature review

Jan van Helden, S. Uddin

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  96 Citaten (Scopus)
  158 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)34-62
  Aantal pagina's29
  TijdschriftCritical Perspectives on Accounting
  Volume41
  DOI's
  StatusPublished - 1-dec.-2016

  Citeer dit