Public sector organizations' use of benchmarking information for performance improvement: Theoretical analysis and explorative case studies in Dutch water boards

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)496 - 520
  TijdschriftPublic Performance & Management Review
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit