Public sector performance measurement in developing countries: a literature review and research agenda

N.P.S.H. Mimba, G.J. van Helden, S. Tillema

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  69 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)192 - 208
  TijdschriftJournal of Accounting & Organisational Change
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit