Publiek draagvlak voor Nederlands EU-lidmaatschap onverminderd groot: hardnekkig voortbestaan van permissieve consensus

M. van Dorp, A.G. Harryvan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)317 - 320
TijdschriftInternationale Spectator
Volume66
Nummer van het tijdschrift6 - juni 2012
StatusPublished - 2012

Citeer dit