Publieke uitingen over dividendbeleid en inkoop van eigen aandelen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)485-493
Aantal pagina's9
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume82
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2008

Citeer dit