Pulmonary-function after recovery from adult respiratory-distress syndrome

JJ Klein, JR van Haeringen, HJ Sluiter, R Holloway, R Peset

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  41 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)350-355
  Aantal pagina's6
  TijdschriftChest
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit