Pulmonary Megakaryocytes in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Roles in Thrombi and Fibrosis

Jecko Thachil*, Ton Lisman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)831-834
Aantal pagina's4
TijdschriftSeminars in thrombosis and hemostasis
Volume46
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum3-sep.-2020
DOI's
StatusPublished - 1-okt.-2020

Citeer dit