Pulmonary vasodilator therapy as treatment for patients with a Fontan circulation: the Emperor's new clothes?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
189 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftPulmonary circulation
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum19-okt-2018
DOI's
StatusPublished - 20-nov-2018

Citeer dit