PULSATION PROPERTIES OF 4 RR LYRAE STARS

TS VANALBADA, KSD BOER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)83-90
Aantal pagina's8
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1975

Citeer dit