Pulse Wave Velocity in Systemic Sclerosis: Potential Beneficial Effects of Bosentan on Forearm Arterial Stiffness? An Exploratory Study

Anniek Maaike van Roon*, Amaal Eman Abdulle, Douwe Johannes Mulder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  15 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)154-156
  Aantal pagina's3
  TijdschriftThe Journal of Rheumatology
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan-2021

  Citeer dit