Purchasing knowing-doing gaps and the influence of incentives from a buyer-internal customer relationship perspective

Vertaalde titel van de bijdrage: Verschillen tussen wat inkopers weten en wat ze doen anuit een inkopers-interne klant perspectief

Max Boodie

  Onderzoeksoutput

  572 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Purchasing knowing–doing gaps, zijn verschillen tussen wat professionele inkopers weten over inkoop (wat ze idealiter zouden moeten doen) en wat ze feitelijk doen. Purchasing knowing–doing gaps zijn een potentieel risico voor de algemeen aanvaarde overtuiging dat inkoop een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsprestaties. In dit onderzoek hebben we geconstateerd dat financiële incentives een significante relatie hebben met het bestaan van purchasing knowing–doing gaps. Hoewel ze geen noodzakelijke voorwaarde zijn voor het bestaan of ontbreken van purchasing knowing–doing gaps. Financiële incentives kunnen door niet-financiële incentives zodanig worden beïnvloed dat geincentiviseerd gedrag een verdelend effect kan hebben. We weten uit op sociale wetenschappen gebaseerd onderzoek dat professionele normen in feite een soort niet-financiële incentives zijn en dat ze kunnen interacteren met financiële incentives. In dit onderzoek naar Purchasing knowing–doing gaps en de invloed van financiële en niet-financiële incentives hebben we geconstateerd dat professionele inkoopnormen impact van financiële prikkels voor kopers tegen kunnen gaan. Directieleden en managers van inkoopafdelingen moeten daarom de professionele normen van hun inkopers onderzoeken om de impact van die normen op het financieel gestimuleerde gedrag beter te begrijpen. De academische bijdrage wordt geleverd door inzichten en literatuur uit verschillende wetenschappelijke disciplines te combineren en met name door het gebruik van met laboratoriumexperimenten in een inkoopcontext. Het gebruik van experimenten is niet nieuw voor de wetenschap als zodanig, maar wordt niet vaak gebruikt op het gebied van inkoop en leveranciersmanagement.
  Vertaalde titel van de bijdrageVerschillen tussen wat inkopers weten en wat ze doen anuit een inkopers-interne klant perspectief
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kamann, Dirk, Supervisor
  • van der Veen, J.A.A., Supervisor, Externe Persoon
  • vyrastekova, jana, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning21-jun.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8793-2
  Elektronische ISBN's978-90-367-8792-5
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Verschillen tussen wat inkopers weten en wat ze doen anuit een inkopers-interne klant perspectief'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit