PURE and simple? A new perspective on the impact of diet on hyperlipidemia and cardiovascular risk

Uwe J. F. Tietge*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)273-274
Aantal pagina's2
TijdschriftCurrent Opinion in Lipidology
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun.-2018

Citeer dit