Pushing the operating range of SIS mixers into the THz regime

T.M Klapwijk, P Dieleman, M.W.M. de Graauw

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)876 - 879
Aantal pagina's4
TijdschriftSuperconductor Science & Technology
Volume10
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 1997
Evenement3rd European Conference on Applied Superconductivity - , Netherlands
Duur: 30-jun.-19973-jul.-1997

Citeer dit