Putting People Back into the Picture: Some Studies in Demographic Economics

Ben J. Heijdra*, Klaus Prettner

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)147-152
Aantal pagina's6
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume168
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit