Putting the 'motor' back into development: The legacy of Esther Thelen (1941-2004)

G.J P Savelsbergh, B Vereijken, F.T.J.M. Zaal

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)97-98
Aantal pagina's2
TijdschriftInfant Behavior & Development
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun-2005

Citeer dit