Quality aspects in price indices and international comparisons: applications of the hedonic method

P.H. van Mulligen

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Ark, Hubertus, Supervisor
  • Timmer, Marcel, Supervisor
Datum van toekenning25-sep.-2003
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9035726987
StatusPublished - 2003

Citeer dit