Quality Improvement in a small-scale Caribbean Blood Bank: the value of long-term collaboration and stepwise process approach.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)346-356
Aantal pagina's11
TijdschriftISBT Science Series
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum29-mrt.-2021
DOI's
StatusPublished - nov.-2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit