Quality management in the Pangasius export supply chain in Vietnam: the case of small-scale Pangasius farming in the Mekong River Delta

Le Nguyen Doan Khoi

Onderzoeksoutput

17185 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lutz, Clemens, Supervisor
  • Wijngaard, Jacob, Supervisor
Datum van toekenning14-apr.-2011
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036743310
Elektronische ISBN's9789036743327
StatusPublished - 2011

Citeer dit