Quality of life in patients aged 80 or over after intensive care unit discharge

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  154 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer434
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCritical care (London, England)
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit