Quality of life in rheumatoid arthritis patients: The relation between personality, social support and depression.

Baaije Krol

Onderzoeksoutput

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Heuvel, Wim, Supervisor
Datum van toekenning16-okt.-1996
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9072156390
StatusPublished - 1996

Citeer dit