Quality of Life of Working and Non-working Informal Caregivers in the Lifelines Cohort Study

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)571
TijdschriftEuropean Health Psychologist
Volume16
Nummer van het tijdschriftsuppl.
StatusPublished - 2014

Citeer dit