Quality of prescribing in chronic kidney disease and type 2 diabetes

Kirsten Petronella Juliana Smits

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  957 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Chronisch nierschade (CNS) en type 2 diabetes (T2D) hebben beide een potentieel grote ziektelast, waarbij adequate medicamenteuze therapie belangrijk is. Beoordeling van de geleverde zorg is belangrijk voor kwaliteitsverbetering.
  Het eerste deel beschrijft een overzicht van bestaande procesindicatoren voor de CNS-zorg en toont aan dat er veel indicatoren zijn, maar slechts enkelen voldoende gevalideerd zijn. Vervolgens wordt de ontwikkeling en validatie van zestien voorschrijfindicatoren voor CNS met behulp van een Delphi expert panel beschreven. Deze voorschrijfindicatoren richten zich op het voorschrijven van antihypertensiva, albumineverlagende middelen, statines en fosfaatbinders zoals aanbevolen, als ook het mogelijk ongeschikt voorschrijven van verschillende andere geneesmiddelen. Deze set toonde operationele validiteit en bruikbaarheid in zowel de eerstelijns- als tweedelijnszorg.
  Het tweede deel beschrijft de ontwikkeling en validatie van twintig voorschrijfindicatoren voor T2D. Deze set evalueert het voorschrijven van glucoseverlagende middelen, antihypertensiva, albumineverlagende middelen, statines en fosfaatbinders, met de focus op de huidige medicamenteuze behandeling en medicatiekeuzes, intensivering van medicatie indien nodig, evenals indicators over medicatieveiligheid en mogelijk overbehandelen. In de daaropvolgende cohortstudies zijn associaties gevonden tussen verschillende voorschrijfindicatoren en patiëntuitkomsten op de korte termijn. Er zijn geen associaties gevonden tussen kwaliteit van voorschrijven en kwaliteit van leven bij T2D patiënten.
  Dit proefschrift beschrijft een aantal belangrijke stappen naar een betere beoordeling van de kwaliteit van voorschrijven en optimale medicamenteuze therapie bij patiënten met CNS of T2D.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Denig, Petra, Supervisor
  • Navis, Gerjan, Supervisor
  • Bilo, Henk, Supervisor
  • Sidorenkov, Grigory, Co-supervisor
  Datum van toekenning21-feb.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0333-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-0332-8
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit