Quantification of coronary artery calcium in nongated CT to predict cardiovascular events in male lung cancer screening participants: Results of the NELSON study

Richard A. P. Takx*, Ivana Isgum, Martin J. Willemink, Yolanda van der Graaf, Harry J. de Koning, Rozemarijn Vliegenthart, Matthijs Oudkerk, Tim Leiner, Pim A. de Jong

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten