Quantification of Growth Patterns of Screen-Detected Lung Cancers: The NELSON Trial

Marjolein A. Heuvelmans, Rozemarijn Vliegenthart, Michel J. A. M. Van Putten, Pim A. De Jong, Matthijs Oudkerk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S220-S220
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Thoracic Oncology
Volume10
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - sep.-2015

Citeer dit