Quantification of growth patterns of screen-detected lung cancers: The NELSON study

Marjolein A. Heuvelmans*, Rozemarijn Vliegenthart, Harry J. de Koning, Harry J. M. Groen, Michel J. A. M. van Putten, Uraujh Yousaf-Khan, Carla Weenink, Kristiaan Nackaerts, Pim A. de Jong, Matthijs Oudkerk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
270 Downloads (Pure)

Zoekresultaten