Quantification of root surface carious lesions.

Monique Harriët van der Veen

Onderzoeksoutput

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bosch, J. J. ten, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1995

Citeer dit