Quantifying the leading-edge vortex of a hovering robotic insect during the downstroke.

UK Muller, Eize Stamhuis, CP Ellington

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1142-1143
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican zoologist
Volume40
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec.-2000

Citeer dit