Quantitative assessment of speech in myotonic dystrophy

Ben Maassen*, Jan Pieter ter Bruggen, Annemarie Nanninga-Korver, Karel van Spaendonck, Liesbeth Weyn-Banningh, Fons Gabreëls

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)181-183
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Neurology
  Volume242
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1-mrt.-1995

  Citeer dit