Quantitative diffusion-weighted imaging in breast and liver tissue

  Onderzoeksoutput

  1004 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Diffusie-gewogen beeldvorming (DWI) is een biomedische toepassing van MRI, gebaseerd op diffusie (de willekeurige verplaatsing) van waterstof protonen in het menselijk lichaam. Met o.a. DWI beelden beoordeelt een radioloog visueel of er afwijkingen aanwezig zijn in het onderzochte orgaan.

  Visuele beoordeling is echter subjectief. Een alternatief is kwantitatieve analyse, waarbij de diffusie in afwijkingen wordt gemeten, uitgedrukt in een getal en vergeleken met gezond weefsel. Dit heeft als voordeel dat de beoordeling niet of nauwelijks afhangt van diegene die het uitvoert.

  Er zijn twee modellen onderzocht voor de kwantitatieve analyse van diffusie in de lever en de borst. Het intravoxel incoherent motion (IVIM) model splitst diffusie op in langzame en snelle diffusie. Snelle diffusie komt voor in goed doorbloede weefsels, zoals tumoren. Het tweede model gebruikt een enkele maat, de apparent diffusion coefficient (ADC). De voor- en nadelen van beide modellen zijn onderzocht in DWI studies van de lever. Diffusie is afhankelijk van het vetpercentage en de ADC blijkt bovendien afhankelijk van de meetlocatie in de lever.

  Er is een nieuwe methode geïntroduceerd waarmee de beoordelaar semiautomatisch een borsttumor kan selecteren en analyseren. IVIM kan hierdoor beter goed- en kwaadaardige borsttumoren van elkaar onderscheiden, vergeleken met de ADC. Ook bleek de methode onafhankelijk van de beoordelaar.

  In de dagelijkse praktijk ondergaat een groep pati├źnten met verdenking op borstkanker een invasieve procedure om uitsluitsel te geven. In de toekomst kan mogelijk een aantal van deze invasieve procedures worden voorkomen door het integreren van IVIM in het diagnostische proces.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Oudkerk, Matthijs, Supervisor
  • Sijens, Paul, Co-supervisor
  Datum van toekenning2-nov-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9097-0
  Elektronische ISBN's978-90-367-9096-3
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit