Quantitative distribution of patient-derived leukemia clones in murine xenografts revealed by cellular barcodes.

Sabrina Jacobs, Bertien Ausema, Erik Zwart, Ellen Weersing, Maaike Kingma, Yasmine El Menshawi, Gerald Haan, de, Leonid Bystrykh, Mirjam Belderbos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
31 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1669-1674
Aantal pagina's6
TijdschriftLeukemia
Volume34
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum18-dec-2019
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit