Quantitative fluorescence endoscopy: an innovative endoscopy approach to evaluate neoadjuvant treatment response in locally advanced rectal cancer

Jolien J J Tjalma, Marjory Koller, Matthijs D Linssen, Elmire Hartmans, Steven de Jongh, Annelies Jorritsma-Smit, Arend Karrenbeld, Elisabeth G de Vries, Jan H Kleibeuker, Jan Pieter Pennings, Klaas Havenga, Patrick Hjh Hemmer, Geke Ap Hospers, Boudewijn van Etten, Vasilis Ntziachristos, Gooitzen M van Dam, Dominic J Robinson, Wouter B Nagengast*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)406-410
Aantal pagina's5
TijdschriftGut
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum18-sep.-2019
DOI's
StatusPublished - mrt.-2020

Citeer dit