Quantitative imaging in cardiovascular CT angiography

Volkan Tuncay

  Onderzoeksoutput

  196 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de afgelopen decennia is computertomografie (CT) een prominente niet-invasieve modaliteit om hart- en vaatziekten te evalueren geworden. Dit proefschrift heeft als doel de rol van CT in de therapeutische behandeling van coronaire hartziekte (CAD) en klepaandoeningen te onderzoeken.
  De relatie tussen kransslagadergeometrie (statisch en dynamisch) en aanwezigheid en omvang van CAD met CT werd onderzocht. De resultaten suggereren dat de statische geometrie van de kransslagader significant gerelateerd is aan de aanwezigheid van plaque en stenose. Er was echter geen verband tussen dynamische verandering van de coronaire arterie-geometrie en de ernst van CAD. Een algoritme om de invloed van intraluminair contrastmiddel op niet-verkalkte atherosclerotische plaque Hounsfield-Unit-waarden te corrigeren werd gepresenteerd en gevalideerd met behulp van fantomen.
  Diagnose en operatieplanning kunnen cruciale gevolgen hebben voor de klinische uitkomst van chirurgische ingrepen. In dit proefschrift wordt beschreven dat halfautomatische softwareprogramma’s het kwantificeren van het aortaklepgebied betere reproduceerbare resultaten toonden in vergelijking met handmatige metingen, en vergelijkbare resultaten met de huidige gouden standaard, de echocardiografie. Een systematische review over het dynamische gedrag van de aorta-annulus toont aan dat de vorm van de aorta-annulus tijdens de hartcyclus verandert, wat impliceert dat er bij het bepalen van een prothese rekening moet worden gehouden met meerdere fasen. Een andere review beschrijft het gebruik van 3D-printen in de chirurgische planning samen met andere toepassingen voor de behandeling van hartklepaandoeningen.
  CT is de belangrijkste beeldvormingsmodaliteit in deze onderzoeken, die gericht waren op de therapeutische behandeling van hart- en vaatziekten, van vroege risicobepaling tot diagnose en chirurgische planning.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Oudkerk, Matthijs, Supervisor
  • van Ooijen, Peter, Supervisor
  Datum van toekenning7-sep-2020
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit