"...quantum ad comparationem mortalium corporum'': Matter matters for Ireneaeus's idea of the soul

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11 - 18
Aantal pagina's8
TijdschriftUtrechtse historische cahiers
Volume2
StatusPublished - 2001

Citeer dit