QUASI-CRYSTALS

RD WERKMAN*, PJ SCHURER, F VANDERWOUDE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)241-251
Aantal pagina's11
TijdschriftHyperfine Interactions
Volume53
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusPublished - jul-1990

Citeer dit