QUASI-PERIODIC OSCILLATIONS IN GX 17+2

W PENNINX*, WHG LEWIN, K MITSUDA, M VANDERKLIS, J VANPARADIJS, AA ZIJLSTRA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)114-125
  Aantal pagina's12
  TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
  Volume243
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1-mrt-1990

  Citeer dit