Qumranica Minora. I: Qumran Origins and Apocalypticism

F. García Martínez

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieLeiden
UitgeverijMartinus Nijhoff/Brill
Aantal pagina's342
VolumeSTDJ
Uitgave63
ISBN van geprinte versie9004155694
StatusPublished - 2007

Citeer dit