Quotes as complements: A Kratzerian approach

Emar Maier*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelMaking Worlds Accessible
SubtitelEssays in Honor of Angelika Kratzer
Plaats van productieAmherst
Pagina's91-101
Aantal pagina's11
ISBN van elektronische versie978-1-945764-10-3
DOI's
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit