Quotumregeling arbeidsgehandicapten en regionale verschillen

OnderzoeksoutputAcademic

358 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het kabinet wil bedrijven vanaf 2016 verplichten om arbeidsgehandicapten
in dienst te nemen. Deze quotumregeling leidt tot regionale verschillen in het aantal baanopeningen waardoor sommige gemeenten een overschot aan baanopeningen hebben en andere een tekort. Alleen door samenwerking kunnen gemeenten een toekomstige concurrentie om quotumbanen tegengaan.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)77 - 78
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomische Statistische Berichten
Volume98
Nummer van het tijdschrift4653
StatusPublished - 8-feb-2013

Citeer dit