Radiation dose-fractionation and dose-rate relationships for long-term repopulating hemopoietic stem cells in a murine bone marrow transplant model: Reply

JD Down*, R van Os, AWT Konings, RE Ploemacher, HD THAMES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)415-416
  Aantal pagina's2
  TijdschriftRadiation Research
  Volume137
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - mrt.-1994

  Citeer dit