RADIATION DOSE-FRACTIONATION AND DOSE-RATE RELATIONSHIPS FOR LONG-TERM REPOPULATING HEMATOPOIETIC STEM-CELLS IN A MURINE BONE-MARROW TRANSPLANT MODEL

R VANOS*, HD THAMES, AWT KONINGS, JD DOWN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)118-125
Aantal pagina's8
TijdschriftRadiation Research
Volume136
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - okt-1993

Citeer dit