RADIO OBSERVATIONS OF 3 SUPER-NOVA REMNANTS IN M33

WM GOSS*, RD EKERS, IJ DANZIGER, FP ISRAEL

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)901-909
Aantal pagina's9
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume193
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1980

Citeer dit