RADIO RECOMBINATION LINES FROM THE SUPER-NOVA REMNANT CANDIDATE G339.2-0.4

PA SHAVER*, RX MCGEE, PG MURDIN, WM GOSS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)527-530
Aantal pagina's4
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume190
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1980

Citeer dit