Radio signals of cosmic-ray-induced air showers at the Pierre Auger Observatory

Sybren Harmsma

  Onderzoeksoutput

  1728 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Berg ,van den, Ad M, Supervisor
  • Linde, F., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning8-jul.-2011
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit